អត្ថបទថ្មីៗ

View all

សេវាកម្ម

បញ្ញើសន្សំ
ព័ត៌មានលម្អីត សូមចុចទីនេះ

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,015 4,028
THB/KHR 125.10 127.10
 Jan 20, 2018

បណ្ដាញ​អេធីអឹម

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីនអេធី​អឹម (ATM) ប្រាសាក់ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត សូមចុចទីនេះ

កម្មវិធី​សេវាធនាគារ​ចល័ត

ទាញ​យក​​កម្ម​វិធី​សេវា​​ធនាគារ​​ចល័ត​​​ប្រាសាក់​ :

app_store appstore_button_google

សេវា​បម្រើ​អតិថិជន

បណ្ដាញសង្គម

Top