សេវា​ប្តូរប្រាក់

ប្រាសាក់ ផ្តល់​សេវាប្តូរប្រាក់​ជូន​អតិថិជន​និង​សាធារណជន​តាម​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ ឬ ក្រដាស​ប្រាក់​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត ព្រមទាំង​ធានា​បាន​នូវ​សុក្រិតភាព​និង​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មិន​ក្លែងក្លាយ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ប្រាសាក់​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង​ប្រាក់បាត។ សម្រាប់​ប្រាក់បាត ប្រាសាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​តែ​នៅ​បណ្តា​សាខា​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​ថៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោម​គឺ​ជា​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ជា​ប្រាក់រៀល៖

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,100 4,110
THB/KHR 114.70 115.90
USD/THB 35.38 35.83
10 August 2022 - 2:00 pm


រូបិយប័ណ្ណ ទិញ​ លក់ ថ្ងៃ​បង្កើត ម៉ោងបង្កើត
USD
4100 4110 10-Aug-2022 14:00:59 pm
THB
114.70 115.90 10-Aug-2022 14:00:59 pm
USD
4100 4110 10-Aug-2022 9:00:55 am
THB
114.80 116.00 10-Aug-2022 9:00:55 am

សម្គាល់៖

អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​ខាងលើ​អាច​មានការ​ប្រែប្រួល​គ្រប់ពេលវេលា​។​ ​សូម​ទាក់ទង​មក​សាខា​របស់​យើងខ្ញុំ​ ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​អត្រា​ពិតប្រាកដ​ពេល​លោកអ្នក​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​។​

កម្មវិធីគណនាប្រាក់ប្តូរ


សម្គាល់ ៖

ការប្ដូរប្រាក់ខ្វែងកើតឡើងដោយ​ឆ្លង​កាត់​ប្រាក់​រៀល។ លទ្ធផល​ដែល​គណនា​ដោយ​កម្ម​វិធី​គណនា​ប្រាក់​ប្តូរ​ខាង​លើ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​បង្ហាញ​ជូន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ។ លទ្ធផល​ដែល​បង្ហាញ​ចេញ​មក​អាច​ខុស​គ្នា​ពី​លទ្ធផល​ជាក់​ស្តែង​ ។