តើ​សេវា​កម្ម​មួយ​ណា​ដែល​ជា​ជម្រើស​របស់​លោក​អ្នក!

https://www.prasac.com.kh/services/deposits/saving-account

សេវា​បញ្ញើសន្សំ

ប្រាសាក់ផ្តល់នូវសេវាបញ្ញើដែលបំពេញនឹងតម្រូវការអតិថិជនដែលត្រូវការធ្វើការសន្សំ។ អតិថិ...

https://www.prasac.com.kh/services/bill-payment/ppwsa-bill-payment

សេវាទូទាត់​វិក្កយបត្រ

លោក​អ្នក​អាច​​បង់​ថ្លៃ​ទឹក ភ្លើងយ៉ាង​រហ័ស​ ហើយ​ងាយ​ស្រួល​តាម​សេវា​​ធនាគារ​ចល័ត និង...

គណនី​កូន​ចម្រើន​

សម្រេច​គោល​បំណង ឬ ក្តីស្រមៃ​របស់​លោក​អ្នក ដោយ​បើក «គណនី​កូន​ចម្រើន» នៅ​ប្រាសាក់ នៅ...

https://www.prasac.com.kh/services/mobile-internet-banking/internet-banking

សេវា​ធនាគារ​ចល័ត

ប្រាសាក់សូមណែនាំសេវាកម្មថ្មី ទំនើប និងមានភាពងាយស្រួល «សេវាធនាគារចល័ត» ដែលមានបំពាក់...

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់ៗ

ប្រា​សាក់​ ទទួល​បាន​ពាក្យ​បម្រើការ​ងារ​ជាច្រើន​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ការងារ​ និង​ផលិត...

នឹង​មក​ដល់​ឆាប់​ៗ! ឱកាស​ការងារ​ពី​ ប្រា​សាក់​ ដែល​ជា​និយោជក​នៃ​ជម្រើស​ នៅក្នុ...

ប្រា​សាក់​ ផ្តល់​សេវា​បង់​ទឹក​ភ្លើង​ ហ្រ្វីៗ​ជូន​អតិថិជន​តាម​សេវា​ធនាគារ​ចល័ត...

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ប្រា​សាក់​ ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​រីកចម្រើន​របស់​អតិថិជន​

ប្រា​សាក់​ ក្លាយជា​សមាជិក​ថ្មី​របស់​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​បាគង​

ប្រា​សាក់​ ចូលរួម​កម្មវិធី​ទិវា​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​ 2019​

លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​នៅទី​នេះ​!

​ផ្នែក​បម្រើ​អតិថិជន

Image Ads

កម្មវិធី​ធនាគារចល័ត

លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​កម្មវិធី​ធនាគារចល័ត​ពី​តំណរ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​៖

​បណ្ដាញ​ម៉ាសុី​ន​អេធី​អឹម​

Image Ads

តារាងអត្រាប្ដូរប្រាក់​

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,070 4,092
THB/KHR 132.20 134.20
USD/THB 30.33 30.95
8 November 2019 - 4:15 pm

ចុចទីនេះ​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធីប្ដូរ​ប្រាក់​