ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័តតាមអីុន​ធ័រ​ណែត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

តួនាទី ចំនួនតម្រូវការ ទីតាំងការងារ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
IT and E-Banking Helpdesk Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ January 29, 2019
Sales and Marketing Officer 53 រាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តកណ្ដាល, ខេត្តសៀមរាប, ខេត្តបាត់ដំបង, ខេត្តកំពង់​ចាម និង ខេត្តព្រះសីហនុ January 31, 2019
Regional Auditor 3 ខេត្តរតនគិរី, ខេត្តមណ្ឌលគិរី និង ខេត្តក្រចេះ January 29, 2019
Manager of System Administration Unit 1 រាជធានីភ្នំពេញ January 31, 2019
Volunteer 6 រាជធានីភ្នំពេញ January 31, 2019
Products Development Officer 2 រាជធានីភ្នំពេញ January 24, 2019
Senior E-Banking System Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ January 23, 2019
E-Banking System Officer 3 រាជធានីភ្នំពេញ January 23, 2019

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញទម្រង់បែបបទសុំបំពេញការងារទីនេះ

ចុច​លើ​ ទម្រង់បែបបទសុំបំពេញការងារ​​ ដើម្បី​ទាញ​យក​ទម្រង់​បែប​បទ​ការងារ​