ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័តតាមអីុន​ធ័រ​ណែត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

តួនាទី ចំនួនតម្រូវការ ទីតាំងការងារ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
NPL Management Officer 3 រាជធានីភ្នំពេញ November 29, 2018
បេឡាធិការ (Teller) 17 ខេត្តមណ្ឌលគិរី, ខេត្តក្រចេះ, ខេត្តត្បូងឃ្មុំ, ខេត្ត​​ព្រៃវែង, រាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តកណ្ដាល, ខេត្តកំពត, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តព្រះសីហនុ, ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង និង ខេត្តសៀមរាប November 20, 2018
Office Management Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ November 28, 2018
IT and E-Banking Helpdesk Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ November 29, 2018
IT Officer 1 ខេត្តបាត់ដំបង November 27, 2018
Banking Service Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ November 27, 2018
Regional Auditor 3 ខេត្តក្រចេះ, ខេត្តរតនគិរី និង ខេត្តកំពង់​ចាម November 28, 2018
Recruitment Officer 2 រាជធានីភ្នំពេញ November 27, 2018
Senior Legal HR Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ November 26, 2018
System Administration Officer 2 រាជធានីភ្នំពេញ November 19, 2018
Senior System Administration Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ November 20, 2018
Manager of System Administration Unit 1 រាជធានីភ្នំពេញ November 20, 2018
អ្នកបើកបរ 1 ខេត្ត​តាកែវ November 15, 2018
Senior Relationship Manager 3 រាជធានីភ្នំពេញ November 16, 2018
Products Development Officer 3 រាជធានីភ្នំពេញ November 15, 2018

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញទម្រង់បែបបទសុំបំពេញការងារទីនេះ

ចុច​លើ​ ទម្រង់បែបបទសុំបំពេញការងារ​​ ដើម្បី​ទាញ​យក​ទម្រង់​បែប​បទ​ការងារ​