ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័ត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

មន្រ្តីឥណទាន

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 30, 2019
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  ជាច្រើនរូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 30, 2019
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  ជាច្រើនរូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ATM and POS Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 29, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Financial MIS Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 22, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Core Banking Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 22, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  2  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

អ្នកបើកបររថយន្ត

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 22, 2019
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ និង ខេត្ត​តាកែវ
ចំនួនតម្រូវការ៖  2  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Regional IT Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 18, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តកណ្ដាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

បេឡាធិការ

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 15, 2019
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តកំពត, ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង, ខេត្តព្រះវិហារ, ខេត្តមណ្ឌលគិរី, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តបាត់ដំបង, បន្ទាយមានជ័យ, ខេត្តក្រចេះ, ខេត្តកោះកុង, ខេត្តសៀមរាប, ខេត្តកណ្ដាល និង ខេត្តព្រះសីហនុ
ចំនួនតម្រូវការ៖  39  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Manager of Customer Service Unit

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 15, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

IT and E-Banking Helpdesk Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ November 14, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ចុច​លើ​ ទម្រង់បែបបទសុំបំពេញការងារ ដើម្បី​ទាញ​យក​ទម្រង់​បែប​បទ​ការងារ​