ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

ប្រាសាក់ ដំឡើងអេធីអឹមថ្មី នៅភីអេសស៊ី កុំព្យូទ័រសេនធ័រ
ប្រាសាក់ ដំឡើងអេធីអឹមថ្មី នៅភីអេសស៊ី កុំព្យូទ័រសេនធ័រ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018៖ ប្រាសាក់ ម...

ដំណឹងល្អ! អតិថិជន​ប្រាសាក់​ អាច​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ប្រើប្រាស់​ចរន្តអគ្គិសនី​ទី​រួម​ខេត្ត​ក្រចេះ​ និង​ស្រុក​ស្នួល​ បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង
ដំណឹងល្អ! អតិថិជន​ប្រាសាក់​ អាច​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ប្រើប្រាស់​ចរន្តអគ្គិសនី​ទី​រួម​ខេត្ត​ក្រចេះ​ និង​ស្រុក​ស្នួល​ បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

ក្រចេះ ថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018៖ ប្រាសាក់ ​ម...

អបអរសាទរ បេក្ខជនប្រមាណ 300 នាក់ បានក្លាយជាបុគ្គលិកប្រាសាក់ ក្នុងការជ្រើសរើសពិសេស “ដាក់ពាក្យភ្លាម សម្ភាសន៍ភ្លាម”
អបអរសាទរ បេក្ខជនប្រមាណ 300 នាក់ បានក្លាយជាបុគ្គលិកប្រាសាក់ ក្នុងការជ្រើសរើសពិសេស “ដាក់ពាក្យភ្លាម សម្ភាសន៍ភ្លាម”

​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ ប្រាសាក់ សូម​ថ្ល...

​ឱកាស​ការ​ងារ​ជា​មន្ត្រី​ឥណទានជា​មួយ​ប្រាក់​ចំណូល​រហូត​ដល់ 800 ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ពី​ប្រាសាក់​! សូម​ត្រៀម CV! ដាក់​ពាក្យ​ភ្លាម សម្ភាសន៍​ភ្លាម នៅ​ថ្ងៃ​ទី 16-17-18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018
​ឱកាស​ការ​ងារ​ជា​មន្ត្រី​ឥណទានជា​មួយ​ប្រាក់​ចំណូល​រហូត​ដល់ 800 ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ពី​ប្រាសាក់​! សូម​ត្រៀម CV! ដាក់​ពាក្យ​ភ្លាម សម្ភាសន៍​ភ្លាម នៅ​ថ្ងៃ​ទី 16-17-18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018

នៅ​ថ្ងៃ​ទី 16-17-18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 ខាង​មុខ...

ឱកាសការងារពីប្រាសាក់ នៅថ្ងៃពិព័រណ៍ការងារនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
ឱកាសការងារពីប្រាសាក់ នៅថ្ងៃពិព័រណ៍ការងារនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ ត្រៀម CV ហើយនៅ? ឱកាសការងារនៅប្រាសាក់ជា...