ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

សារ​ប្រសិទ្ធពរ ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ ពី​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រាសាក់ ជូន​ចំពោះ​អតិថិជន អាជ្ញាធរ និង​បុគ្គលិក​ប្រាសាក់​ទាំង​អស់
សារ​ប្រសិទ្ធពរ ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ ពី​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រាសាក់ ជូន​ចំពោះ​អតិថិជន អាជ្ញាធរ និង​បុគ្គលិក​ប្រាសាក់​ទាំង​អស់

ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំច ស...

ជម្រើស​កាន់​តែ​ច្រើន អត្រា​ការប្រាក់បញ្ញើសន្សំ​កាន់​តែ​ខ្ពស់
ជម្រើស​កាន់​តែ​ច្រើន អត្រា​ការប្រាក់បញ្ញើសន្សំ​កាន់​តែ​ខ្ពស់

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018៖ នាឱកាសអបអរ...

ប្រាសាក់​បើក​ឲ្យ​ដំណើរ​ការសាខា​ថ្មី​នៅ​ចំ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ
ប្រាសាក់​បើក​ឲ្យ​ដំណើរ​ការសាខា​ថ្មី​នៅ​ចំ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 6 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018 ៖ ប្រ...

ប្រាសាក់​ ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​គម្រោង​បណ្ណាល័យ​ទី ​24 ​ស្ថិត​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ
ប្រាសាក់​ ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​គម្រោង​បណ្ណាល័យ​ទី ​24 ​ស្ថិត​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

កំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ឆ្នាំ 2018៖ ស្របតាមទ...

ប្រាសាក់  ចូល​រួម​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់ប្រាក់រៀល
ប្រាសាក់ ចូល​រួម​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់ប្រាក់រៀល

ភ្នំពេញ៖ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ​20 ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ 2018 ​ប្រាសាក់​​បាន​​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ធនាគារ​ជាតិ​ នៃ​ កម្ពុជា​ ​ប្រារព្ធ​​ពិធី​អបអរ​សាទរ​ទិវា​ប្រាក់​រៀល​លើក​ទី​ 38 ​នៃ​ការ​​ដាក់​​ឲ្យ​​ចរាចរ​​ប្រាក់​​រ...

ភ្នំពេញ៖ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ​20 ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ ...