ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

ប្រាសាក់​ឧបត្ថម្ភ​បង់ កៅអី​ថ្ម​ដុស​ និង​សម្ភារ​សិក្សា​ជូន​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធរ​
ប្រាសាក់​ឧបត្ថម្ភ​បង់ កៅអី​ថ្ម​ដុស​ និង​សម្ភារ​សិក្សា​ជូន​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធរ​

ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី 24 ខែឧសភា ​ ឆ្នាំ 2017 ៖ ដើម្បី...

ប្រាសាក់​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចការ​សង្គម​ និង​មនុស្ស​ធម៌​តាម​រយៈ​ក្របខ័ណ្ឌ​កាក​បាទ​ក្រហម​កម្ពុជា​
ប្រាសាក់​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចការ​សង្គម​ និង​មនុស្ស​ធម៌​តាម​រយៈ​ក្របខ័ណ្ឌ​កាក​បាទ​ក្រហម​កម្ពុជា​

ភ្នំពេញ​ថ្ងៃទី​ 08​ ខែ​ ឧសភា​ ឆ្នាំ​ 2017៖​ ប្រ...

ប្រាសាក់​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ​
ប្រាសាក់​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ​

ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី​ 07 ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​ 2017 ៖ ដើម...

ទូម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម​ប្រាសាក់ទី​ 120 ​រួចរាល់សម្រាប់​​បម្រើ​អតិ​ថិ​ជន​
ទូម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម​ប្រាសាក់ទី​ 120 ​រួចរាល់សម្រាប់​​បម្រើ​អតិ​ថិ​ជន​

ភ្នំពេញ​ថ្ងៃទី​ 5 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017៖ ប្រាសាក់​ម...

ប្រាសាក់​ស្វាគមន៍​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​​របស់វិទ្យាស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ និង​អភិវឌ្ឍន៍កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ នៃប្រទេសណេប៉ាល់
ប្រាសាក់​ស្វាគមន៍​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​​របស់វិទ្យាស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ និង​អភិវឌ្ឍន៍កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ នៃប្រទេសណេប៉ាល់

Phnom Penh, March 24, 2017: A group of delegate...