Botta Batery Shop

House № 437, St. 271, Phum 1, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh