Camping Phone Shop

St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Saensokh, Phnom Penh