CHOB CHA

St. 369, Chrouy Basak village, Sangkat Preaek Pra, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh