Daroath Pharma

House № 60A, St. sos, Phnom Penh Thmei village, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Saensokh, Phnom Penh