Dr.Smile Dental Clinic Phsar Daeum Thkov Branch

House № 37A, St. 488, Phum 6, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh