HKS Vehicle Sen Sok

House № 1488, St. 1992, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Saensokh, Phnom Penh