June Café

House № 9, St. 240, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh