Korng Café

House № 119DEo, St. 93, Preaek Ta Nu village, Sangkat Chak Angrae Leu, Khan Mean Chey, Phnom Penh