Norkor Reach Restaurant

House № 481, St. 430, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh