Pink Cake

House № 104, St. Keo Chenda, Phum Ti Pir, Sangkat Chrouy Changvar, Khan Chraoy Chongvar, Phnom Penh