Sovannara Modern phon Shop

Kouk Roka village, Sangkat Kouk Roka, Khan Praek Pnov, Phnom Penh