Ta Mab Modern Phone Shop

House № AD3Eo, St. 182, Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh