Vichet 168 Phone Shop Branch 1

Saen Sokh Ti Pir village, Sangkat Khmuonh, Khan Saensokh, Phnom Penh