អត្ថបទថ្មីៗ

View all

សេវាកម្ម

សេវាធនាគារចល័ត
ព័ត៌មានលម្អីត សូមចុចទីនេះ

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,020 4,034
THB/KHR 127.40 129.40
 Feb 18, 2018

បណ្ដាញ​អេធីអឹម

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីនអេធី​អឹម (ATM) ប្រាសាក់ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត សូមចុចទីនេះ

កម្មវិធី​សេវាធនាគារ​ចល័ត

ទាញ​យក​​កម្ម​វិធី​សេវា​​ធនាគារ​​ចល័ត​​​ប្រាសាក់​ :

app_store appstore_button_google

សេវា​បម្រើ​អតិថិជន

បណ្ដាញសង្គម

Top