ប្រាសាក់​បាន​ទទួល​ការ​កោត​សរសើរ​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា​ចំពោះ​សមិទ្ធផល​ដែល​ខ្លួន​សម្រេច​បាន​នៅក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ពាន​រង្វាន់​ដែល​ប្រាសាក់​ទទួល​បាន​នា​ឆ្នាំ​កន្លងមក​៖