ឱកាសការងារ

តួនាទី ចំនួនតម្រូវការ ទីតាំងការងារ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
System Administration Officer 01 ភ្នំពេញ August 25, 2017
Manager of System Service Unit 01 ភ្នំពេញ August 28, 2017
Manager of Credit Risk Unit 01 ភ្នំពេញ August 21, 2017
Core Banking Officer 02 ភ្នំពេញ August 28, 2017
IT Officer 01 ព្រៃវែង August 29, 2017
Auditor 11 រតនគិរី, ស្វាយរៀង, ឧត្ដរមានជ័យ, ស្ទឹងត្រែង, កោះកុង, ត្បូងឃ្មុំ, បាត់ដំបង, មណ្ឌលគិរី, កណ្ដាល, បន្ទាយមានជ័យ, កំពង់ធំ No Deadline
MIS & Application Development Officer 02 ភ្នំពេញ August 28, 2017
Credit Officers (មន្ត្រីឥណទាន) 100 No Deadline