ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័ត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

Regional Auditor

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 21, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តរតនគិរី, ខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្តកោះកុង
ចំនួនតម្រូវការ៖  3  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

បេឡាធិការ

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 30, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Customer Service Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 25, 2020
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ និង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ចំនួនតម្រូវការ៖  2  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីឥណទាន

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 31, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តមណ្ឌលគិរី, ខេត្តកំពង់​ចាម, ខេត្តត្បូងឃ្មុំ, ខេត្ត​​ព្រៃវែង, ខេត្តស្វាយរៀង, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តកោះកុង, ខេត្តព្រះសីហនុ, ខេត្ត​តាកែវ, ខេត្តបាត់ដំបង និង ខេត្តកំពង់ធំ
ចំនួនតម្រូវការ៖  ជាច្រើនរូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Senior Information System Auditor

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 5, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

E-Banking System Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 28, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  3  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Application Development Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 28, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Senior Research and Development Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 28, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ