ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

សារ​ប្រសិទ្ធពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ​ឆ្នាំ​សកល​ 2022 ​ពី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក ជូន​ចំពោះ​ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក អតិថិជន និយ័តករ និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
សារ​ប្រសិទ្ធពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ​ឆ្នាំ​សកល​ 2022 ​ពី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក ជូន​ចំពោះ​ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក អតិថិជន និយ័តករ និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

សារ​ប្រសិទ្ធពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ​ឆ្នាំ​សកល​ 2022 ​ពី...

​ប្រាសាក់ ​ជា​និយោជក​នៃ​ជម្រើស​ ​បន្ត​ផ្តល់​ឱកាស​ការងារ​ ​តាមរយៈ​ពិព័រណ៍​ការងារ​និង​ផលិតភាព​ជាតិ
​ប្រាសាក់ ​ជា​និយោជក​នៃ​ជម្រើស​ ​បន្ត​ផ្តល់​ឱកាស​ការងារ​ ​តាមរយៈ​ពិព័រណ៍​ការងារ​និង​ផលិតភាព​ជាតិ

​ភ្នំពេញ​ ​ថ្ងៃ​ទី​ 4 ​ខែវិច្ឆិកា​ ​ឆ្នាំ​ 2021...

​កាន់តែ​ងាយស្រួល​! ​បើក​គណនី​បញ្ញើ​មានកាល​កំណត់​បាន​ដោយខ្លួនឯង​តាម​កម្មវិធី​ ​ប្រា​សាក់​ម៉ូ​បាល​ប៊ែ​ង​ឃី​ង
​កាន់តែ​ងាយស្រួល​! ​បើក​គណនី​បញ្ញើ​មានកាល​កំណត់​បាន​ដោយខ្លួនឯង​តាម​កម្មវិធី​ ​ប្រា​សាក់​ម៉ូ​បាល​ប៊ែ​ង​ឃី​ង

​ភ្នំពេញ​ 1 ​តុលា​ 2021 ​៖​ ​ប្រា​សាក់​ ​ដែល​ជា...

​ប្រាសាក់​រួមចំណែក​ផ្តល់​ឥណទាន​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម
​ប្រាសាក់​រួមចំណែក​ផ្តល់​ឥណទាន​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម

​ប្រាសាក់ ​ដែល​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ធំ​ជាង...

​មិន​គិត​ក​ម្រៃ​សេវា​ប្រចាំខែ​ ​និង​សេវា​ប្រតិបត្តិ​លើ​ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​ប្រា​សាក់​ម៉ូ​បាល​ប៊ែ​ង​ឃី​ង
​មិន​គិត​ក​ម្រៃ​សេវា​ប្រចាំខែ​ ​និង​សេវា​ប្រតិបត្តិ​លើ​ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​ប្រា​សាក់​ម៉ូ​បាល​ប៊ែ​ង​ឃី​ង

​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​ប្រា​សាក់​ ​ម​...