និច និច ហ្វូត

ផ្ទះលេខ 6A ផ្លូវលេខ 13B សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ