សិទ្ធិការ្យ ហូលខ្មែរ ក្រណាត់ប៉ាក់ និង កាត់ដេរ

ផ្លូវជាតិលេខ 1 សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ