ស្បូវកាហ្វេ

ផ្ទះលេខ 62 ផ្លូវលេខ 143 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ