ហាងលក់បាយ ម៉ាក់រីតា

ផ្ទះលេខ 179 ផ្លូវលេខ 173 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ