អាហារដ្ឋាន ជ័យជំនះត្រជាក់

ផ្ទះលេខ 73 ផ្លូវលេខ 105 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី 1 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ