អាតូលម៉ូដ កាត់ដេរ

ផ្ទះលេខ 39 ផ្លូវលេខ 430 ភូមិ 2 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ