បុស្បា កាហ្វេ

ភូមិប៉ប្រក់ខាងជើង សង្កាត់កាកាបទី 1 ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ