កាហ្វេអាម៉ាហ្សូន

ផ្ទះលេខ 627 Eo.E1.E2 ផ្លូវជាតិលេខ 1 សង្កាត់ច្បារអំពៅទី 1 ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ