ហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា ជួបកៅ

ផ្លូវលេខ 6A ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ