កាហ្វេ ដូងក្រអូបជក់ចិត្ត II

ផ្លូវលេខ 430 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ