ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ហាក់សែ សាខាផ្សារធំថ្មី

ផ្ទះលេខ 41-43 ផ្លូវលេខ 126 សង្កាត់ផ្សារថ្មី 1 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ