ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ហេងហេង

ភូមិ 10 មករា ឃុំបុសខ្នុរ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម