យានដ្ឋាន អេច ខេ អេស 2

ផ្ទះលេខ № 14 ផ្លូវលេខ 430 ភូមិ 3 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ