យាន្តដ្ឋាន អេច ខេ អេស សែនសុខ

ផ្ទះលេខ 1488 ផ្លូវលេខ 1992 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ