គីមហេង កុំព្យូទ័រ សេនធឺ

ផ្ទះលេខ 51-53Eo ផ្លូវលេខ 126 សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 1 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ