អាហារដ្ឋានកោះតូច

ផ្ទះលេខ 28Eo ផ្លូវលេខ 63 ភូមិ 12 សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 3 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ