ផ្សារ ឡេម៉ុន

ផ្ទះលេខ 8A ផ្លូវលេខ 337 ភូមិ 6 សង្កាត់បឹងកក់ទី 1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ