លីហ្សា លក់សំលៀកបំពាក់ បុរស ទាន់សម័យ

ផ្ទះលេខ 285 ផ្លូវលេខ 907 សង្កាត់ទួលសង្កែ 1 ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ