អាហារដ្ឋាន មាន់ដុតស្រុកស្រែ

ភូមិទក្សិណត្បូង សង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប