មរកត ហូម ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបន្ទប់គេង

ផ្សារទំនើបរតនាផ្លាហ្សា (ជាន់ទី 1) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ