ហាងលក់សំលៀកបំពាក់នារីទាន់សម័យ ណៃអៀង

ផ្ទះលេខ 6P ផ្លូវលេខ 217 ភូមិដំណាក់ធំ 2 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ 3 ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ