បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាល ជម្ងឺទូទៅ វេជ្ជ. ឯកទេស ង៉ែត ប៉ាធី

ផ្ទះលេខ 813 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ