ផា សុភាស់ ទិញ-លក់ និងមានជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ

ផ្ទះលេខ 57 ផ្លូវលេខ 357 ភូមិដើមស្លែង១ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី 2 ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ