ភោជនីយដ្ឋាន សម្រស់ លីលី

ផ្ទះលេខ 74 ផ្លូវលេខ 146 កែង 225 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី 2 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ