ពេទ្យធ្មេញ សុរិយាថ្មី

ផ្ទះលេខ 151M ផ្លូវលេខ 154 កែង 67 សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 1 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ